Técnico de Administración General (Foios) (OPOSICIÓN)  (Bases)