Ajuntament de La Pobla de Vallbona Anunci de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona sobre convocatoria per a la formacio d’una borsa de treball de tècnics de gestió.

Información: convocatoria-ayto-la-pobla-de-vallbona