Auxiliar administrativo (Alboraia/Alboraya) (OPOSICIÓN)  (Bases)